fbpx

Chuyên viên tín dụng

KienLongBank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 10/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 12/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Giao dịch viên

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá nhân

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 19/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Giao dịch viên

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 05/12/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu

Kiểm soát viên

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đắk Lắk       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Trợ lý Quan hệ khách hàng

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

TPBank - Ngân hàng Tiên Phong

Đà Nẵng       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 14/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Bắc Ninh       Ngày đăng: 03/10/2018       Hạn nộp HS: 26/10/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu