fbpx

Chuyên viên Actuary

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo đại lý

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Chuyên viên chính Đầu tư

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Chuyên dịch vụ khách hàng

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Bạc Liêu       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên dự án BASEL II

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

5 đến 7 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

PVcomBank - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam

Bắc Ninh       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên Phát triển kinh doanh

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

DAB - Ngân hàng TMCP Đông Á

Đà Nẵng       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu