fbpx

Giám Đốc PGD

DongABank - Ngân Hàng TMCP Đông Á

Bình Phước       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

10 đến 15 triệu

Phó Giám đốc Chi nhánh phụ trách Kế toán Ngân quỹ

LienVietPostBank - Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Hà Nội       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên

MSB - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

Khánh Hòa       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 12/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Phục Vụ Khách Hàng Ưu Tiên

ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu

Hà Nội       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn

ACB - HO

TP. Hồ Chí Minh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc bộ phận quản trị dữ liệu

ACB - HO

TP. Hồ Chí Minh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc chức năng phân tích nâng cao

ACB - HO

TP. Hồ Chí Minh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc Quan hệ Đối tác khách hàng doanh nghiệp

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc Quan hệ đối tác KHCN

SeABank - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 06/01/2019

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Giám đốc chi nhánh

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

Đồng Nai       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 12/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận