fbpx

Chương trình tập nghề năm 2018 – 2019

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Toàn Quốc       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Thực tập sinh quan hệ khách hàng doanh nghiệp

VietinBank - Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Hà Nội       Ngày đăng: 03/10/2018       Hạn nộp HS: 23/10/2018

Ngân hàng,

3 đến 5 triệu