fbpx

Chuyên viên cao cấp quản lý đào tạo đại lý

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Chuyên viên chính Đầu tư

Bảo Việt Life - Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 17/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Bảo Hiểm,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng kế toán Ngân quỹ

KienLongBank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng bộ phận phòng chống rửa tiền

KienLongBank - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

TP. Hồ Chí Minh       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng/Phó Phòng Khách hàng

LienVietPostBank - Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 31/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Bình Phước       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Hà Nội       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Kiên Giang       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Nam Định       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 12/12/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Trưởng phòng Vận hành

ABBank - Ngân hàng TMCP An Bình

Hà Nội       Ngày đăng: 16/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

10 đến 15 triệu