fbpx

Chuyên viên Quản lý đầu tư xây dựng – Phát triển mạng lưới

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên chính hỗ trợ vận hành

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên chính Truyền thông

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên Tuyển dụng

BAOVIET Bank- Ngân hàng TMCP Bảo Việt

TP. Hồ Chí Minh       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

5 đến 7 triệu

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Toàn Quốc       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên chính Tác nghiệp Chuyển tiền trong nước

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Sacombank - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Toàn Quốc       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Phó phòng Quản lý và hỗ trợ kinh doanh

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 20/12/2018

Ngân hàng,

7 đến 10 triệu

Trưởng phòng Kinh doanh và Phát triển sản phẩm thẻ

BAOVIET Bank - HO

Hà Nội       Ngày đăng: 15/11/2018       Hạn nộp HS: 30/11/2018

Ngân hàng,

Thỏa Thuận