ANH KHÔNG LẤY VỢ NGÂN HÀNG ĐÂU ^^

c9f83581b86280ae79066e5103f1c56d
0

Anh không lấy vợ ngân hàng đâu

Quanh năm về muộn, đã từ lâu

Đêm hôm vợ chồng đang ngon giấc

Bật dậy vỗ tay ” đủ chỉ tiêu”

Anh không lấy vợ ngân hàng đâu

Chỉ được tiếng thơm nhiều tiền lắm

Nào đâu cơm ăn toàn dưa mắm

Qũy nọ quỹ kia cũng điên đầu

Anh không lấy vợ ngân hàng đâu

Ngày làm mười tiếng thức đêm thâu

Cơm nhà , nước uống không ai nấu

Con cái đón đưa cũng dành anh

Anh không lấy vợ ngân hàng đâu

Ôm đau khó nhọc, hỏi được câu

Thứ bảy chủ nhật cũng đi miết

Lúc bước về nhà đã đêm thâu

Anh không lấy vợ ngân hàng đâu

Chỉ thương hai con tự lập sớm

Thua bạn, thua bè không có mẹ

Chứ biết thế này, anh chẳng lấy đâu

Leave us a comment