BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 7 – 2022

đăng web
0

1.NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ – VIB

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng, Nam Đinh, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

2 NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI  – MB

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Quảng Ninh, Hưng Yên,Nam Định, Hải Dương, Đà Nãng, Nha Trang, Cần Thơ, Bình Dương, Thanh Hóa

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

3 NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  – ACB

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

4.NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VPBANK

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Bình….

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

5. NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Quản Ninh, Quảng Bình, Bình Dương….

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

6. NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂM HỒ CHÍ MINH – HDBANK

*HÀ NÔI

– Giao dịch viên

– Khách hàng cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* HỒ CHÍ MINH

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

* TỈNH THÀNH KHÁC

Việt Trì, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nam, Đà Nẵng, Nha Trang, An Giang, Kiên Giang

– Giao dịch viên

– Khách hàng Cá nhân

– Khách hàng Doanh nghiệp

Leave us a comment