Site logo

Mục đích chương trình Bankvisit

Dịch vụ hỗ trợ của Bankwork giúp cho Ứng viên đạt được hiệu quả cao nhất trong ứng tuyển tài chính ngân hàng.

Trải nghiệm

Hỗ trợ các bạn sinh viên/ứng viên được trải nghiệm và làm việc trực tiếp tại ngân hàng

Hoạt động

Hiểu được mô hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Vị trí

Nắm bắt được các vị trí chức danh công việc tại Ngân hàng

Nhận thức

Nhận thức được sự khác nhau giữa môi trường làm việc Ngân hàng và môi trường đại học.

Tư duy

Thay đổi tư duy và định hướng cách học trên trường để hài hòa giữa lý thuyết và thực hành.

Đối tượng tham gia chương trình Bankvisit

Bankvisit tại các ngân hàng

Nội dung chương trình Bankvisit

Bankwork tự hào là cầu nối tin cậy hàng đầu giữa Ứng viên và Nhà tuyển dụng trong ngành tài chính – ngân hàng

Nội dung 1: Giới thiệu tổng quan và định hướng
Nội dung 2: Cơ cấu tổ chức và các vị trí chức danh
Nội dung 3: Định hướng lộ trình ứng tuyển ngân hàng
Nội dung 4: Elearning Kiến thức tổng quan ngân hàng và các vị trí chức danh

Quy trình Bankvisit

Dịch vụ hỗ trợ của Bankwork giúp cho Ứng viên đạt được hiệu quả cao nhất trong ứng tuyển tài chính ngân hàng.

01

Tiếp nhận đăng ký

02

Thông báo Bank visit

03

Tập trung khởi hành

04

Giám đốc chi nhánh giới thiệu tổng quan

05

Giám đốc mảng chia sẻ chi tiết các vị trí chức danh

06

Định hướng lộ trình ứng tuyển và học tập

07

Chia sẻ cảm nhận Bank visit

08

Elearning kiến thức căn bản chuyên ngành ngân hàng

Lịch trình Bankvisit

08:30 – 08:45

Tập trung ứng viên tại Chi nhánh Ngân hàng, ổn định tổ chức.

Phổ biến về kế hoạch/mục đích của chương trình đi tham quan ngân hàng.

08:45 – 09:30

Giới thiệu về ngân hàng, thăm quan chi nhánh; Khu vực khách hàng doanh nghiệp, Khách hàng cá nhân; Quầy giao dịch..

Giám đốc Chi nhánh giới thiệu về chi nhánh (Mô hình hoạt động của ngân hàng, chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban: Phòng KHCN, KHDN, Quầy giao dịch…). – Đại diện Chi nhánh dẫn học viên tham quan và giới thiệu các phòng ban, bộ phận, vị trí công việc trong CN – Đại diện Chi nhánh chia sẻ thông tin về nhu cầu nhân sự và cơ hội tuyển dụng tại Ngân hàng hiện nay, yêu cầu với từng vị trí.

09:30 – 10:00

Hướng nghiệp và định hướng lộ trình ứng tuyển

Tư vấn định hướng nghề nghiệp, lựa chọn vị trí ứng tuyển phù hợp Chia sẻ những khó khăn khi mới bắt đầu công việc trong ngân hàng. Vậy, ứng viên cần làm gì để đáp ứng được yêu cầu công việc của đơn vị – Xây dựng lộ trình ứng tuyển như thế nào để đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của ngân hàng. – Giao lưu, hỏi đáp về các vị trí công việc, các lĩnh vực hoạt động cụ thể.

10h00 – 11h00

Giải đáp thắc mắc

Đại diện Chi nhánh sẽ trực tiếp trả lời những thắc mắc của các bạn ứng viên.

Tổng kết

Tổng kết sau tham quan chi nhánh

Những cảm nhận từ nội dung, chia sẻ và định hướng trong buổi thăm quan chi nhánh; – Gửi cảm nhận sau Bank visit đến TalentBankers

Lợi ích của Bankvisit

Tham quan thực tế và trải nghiệm

Tham quan thực tế Ngân hàng, được ban Giám đốc giới thiệu tổng quan về Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh.

Giao lưu và học hỏi về các vị trí công việc

Tư vấn về lộ trình ứng tuyển phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các Ngân hàng.

Đối thoại trực tiếp với lãnh đạo ngân hàng

Được các cấp quản lý của TalentBankers và lãnh đạo Ngân hàng giới thiệu về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các chức danh công việc trong Ngân hàng. Định hướng về vị trí chức danh phù hợp.

Hỗ trợ tài khoản Elearning

Được TalentBankers hỗ trợ tài khoản Elearning để củng cố lại kiến thức tổng quan ngân hàng trên hệ thống Elearning LMS.

Cảm nhận Bankvisit

Mỗi ứng viên hoàn thành cảm nhận về môi trường làm việc tại ngân hàng

Hình thức trình bày:

Danh word/slide/video

Thời gian gửi cảm nhận:

Trong vòng 3 ngày sau BankVisit

Chủ đề chia sẻ:

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng