Chính sách bảo mật

Quy Định Bảo Mật

I. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng

Những nội dung này sẽ được hiển thị rõ ràng cho khách hàng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân sẽ được công bố công khai tại một vị trí dễ thấy trên website.

 • Mục đích và phạm vi thu thập:

Thông tin cá nhân của Khách hàng chỉ được dùng trong những mục đích sau đây

 • Hỗ trợ việc đăng tin tuyển dụng/ứng tuyển cho Khách hàng;
  • Liên lạc với Khách hàng trong cho mục đích tiếp thị của Công ty;
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ Khách hàng;
  • Giải quyết các sự việc và tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch;
  • Cung cấp thông tin cho các Cơ quan thực thi Pháp luật theo yêu cầu;

Phạm vi thu thập các thông tin mà Ban quản lý website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) từ khách hàng bao gồm:

 • Họ tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Email
 • Số chứng minh nhân dân, mã số thuế doanh nghiệp.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin thu thập được từ người sử dụng website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) được lưu trữ tại máy chủ cùa website và được sử dụng theo quy định của Ban quản lý website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn), cụ thể việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện nhằm các mục đích sau:

 • Thực hiện việc cung cấp dịch vụ;
 • Thực hiện hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ;
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng;
 • Thực hiện hoạt động khảo sát khách hàng;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi nhận được yêu cầu hoặc theo các quy định khác của pháp luật.

Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cam kết chỉ sử dụng thông tin đúng với mục đích đã nêu trên hoặc mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật nếu có sự cho phép của người sử dụng Website.

 • Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.

 • Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Công ty có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin này trong phạm vi đã thông báo với người cung cấp thông tin.

 • Người cung cấp thông tin có quyền tiếp cận, sử dụng các thông tin do mình cung cấp hoặc sửa đổi, bổ sung các thông tin này khi cần thiết.
 • Nhà tuyển dụng có thể tiếp cận các thông tin về: tên, số điện thoại, địa chỉ email của Ứng viên theo quy định của Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) để phục vụ cho việc xác nhận sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ của mình.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể tiếp cận các nguồn tin theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ thông báo toàn bộ khách hàng và cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời trong vòng 03 (ba) giờ sau khi phát hiện sự cố, hacker trong trường hợp hệ thống thông tin bị tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của khách hàng.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về bị việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản lý Bankwork.com.vn (Bankwork.vn). Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAMBANKERS

Địa chỉ: Số 31 Đường Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Email: info@Bankwork.com.vn

 • Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn). Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: info@Bankwork.com.vn

Hotline: 0888522885

Địa chỉ: Số 31 Đường Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Thông tin cá nhân của thành viên trên Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) được Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ Thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao địch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cao cấp cùa Bankwork.com.vn (Bankwork.vn).

Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên:

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.

Email: info@Bankwork.com.vn

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ mua bán trên sàn TMĐT là 10 ngày.

II. Quản lý thông tin xấu

 • Nhà tuyển dụng sau khi gửi thông tin đăng tải về việc làm mình mà Nhà tuyển dụng cần tuyển các Ứng viên, bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xác minh, xác thực lại nội dung mà Nhà tuyển dụng muốn đăng tải. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên ứng dụng hoặc yêu cầu nhà cung cấp chỉnh sửa theo quy định.
 • Đối với việc kiểm duyệt thông tin, nếu có phản ánh từ người người sử dụng, công ty sẽ liên hệ trực tiếp đến người phản ánh để xác thực thông tin.
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thành viên không sử dụng dịch vụ của website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của gia website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ gia website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của gia website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn).
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của gia website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của gia website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn).

Danh sách sản phẩm/dịch: vụ cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)

Website cung cấp dịch vụ TMĐT bankwork không rao bán bất kỳ sản phẩm nào mà chỉ đăng các thông tin về tuyển dụng việc làm.

 • Danh sách các sản phẩm cấm đăng tải:
 • Các sản phẩm vi phạm pháp luật hoặc các việc làm bị nhà nước cấm như: mại dâm, môi giới mại dâm, buôn bán, vận chuyển các mặt hàng bị nhà nước cấm như: ma túy, súng, đạn, thuốc nổ….
 • Rượu các loại;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác
 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 • Các chất ma túy;
 • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
 • Đèn trời;
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
 •  Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội (bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách
 •  Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;
 • Hóa chất độc; Tiền chất;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Thực vật, động vật hoang dã;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 • Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách người lao động/người tìm việc…)
 • Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện:
 • Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên nhà cung cấp phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
 • Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dục không được bán.
 • Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software, … có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.

 Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý sàn TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên sàn:

 • Nhà tuyển dụng gửi thông tin về công ty, cá nhân muốn đăng tải thông tin không gian quảng cáo lên Bankwork.com.vn (Bankwork.vn). Sau khi được cấp tài khoản Nhà tuyển dụng, Nhà tuyển dụng mới có thể đăng các thông tin về công việc của mình.
 • Nhà tuyển dụng sau khi đăng tin chưa được hiển thị ngay mà sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu nội bộ, sau đó Bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung tin đăng, nếu thấy các thông tin phù hợp với quy định của pháp luật mới cho hiển thị trên website. Những nội dung vi phạm Bộ phận kiểm duyệt sẽ từ chối không đăng tải lên website.
 • Khi phát hiện những nội dung thông tin sai phạm, thông tin về công việc không đúng như mô tả, bộ phận kiểm duyệt nội dung sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung đó và có gửi cảnh cáo đến Nhà tuyển dụng.
 • Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của Nhà tuyển dụng nếu tin đăng đó vi phạm quy chế của sàn. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa bỏ.

III.   Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Bankwork.com.vn (Bankwork.vn), Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.
 • Ban quản lý Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý Bankwork.com.vn (Bankwork.vn):
 • Hotline: 0888522885
 • Email: info@Bankwork.com.vn
 • Ban quan lý Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ thông báo đến các thành viên khi có sự cỗ kỹ thuật. Trong trường hợp bị hacker tân công Ban quản lý sẽ cố gắng bảo về các dữu liệu cá nhân của Thành viên. Thành viên có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý khi có yêu cầu xác minh các thông tin liên quan.
 • Tuy nhiên, ban quản lý Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

IV.  Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn):

1. Quyền của Ban quản lý website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn):

Yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân đối tác của Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cung cấp các thông tin tối thiểu sau khi đăng ký sử dụng dịch vụ:

 • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
 • Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
 • Số điện thoại và email của thương nhân hoặc cá nhân.

Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin cung cấp dịch vụ không phải đăng tin tuyển dụng.

Loại bỏ khỏi Sàn giao dịch Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) những thông tin giao việc giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Yêu cầu người cung cấp các dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)

Sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) trong điều kiện và phạm vi cho phép. SànTMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn).

Sàn Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Người sử dụng và Nhà cung cấp. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ Người sử dụng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Nhà cung cấp phải giải trình về những thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ có phương án giải quyết, yêu cầu Nhà cung cấp phải đảm bảo quyền lợi cho Người sử dụng, sẽ khóa tài khoản Nhà cung cấp nếu có vi phạm nghiêm trọng.

Sàn Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) có nghĩa vụ:

 • Theo dõi việc kích hoạt tài khoản, xét duyệt hồ sơ điện tử và các hồ sơ Ứng viên, tin đăng tuyển dụng theo đúng nội dung Nhà tuyển dụng cung cấp.
 • Đảm bảo cho hồ sơ của khách hàng được xét duyệt theo đúng thời hạn quy định của pháp luật và theo thỏa thuận của hai bên.
 • Loại bỏ những thông tin giao việc, dịch vụ, việc làm thuộc danh mục dịch vụ, việc làm bị pháp luật cấm theo quy định của pháp luật.
 • Loại bỏ những thông tin việc làm trái pháp luật, việc làm ảo, hoặc những thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Yêu cầu Nhà tuyển dụng cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 •  Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên (cả người Ứng viên và Nhà tuyển dụng).
 • Sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá website cung cấp dịch vụ TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm đối tác.
 • Sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) không phải chịu trách nhiệm liên đới.
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật về dịch vụ của thương nhân, cá nhân và thông tin cá nhân của người sử dụng.
 • Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.
 • Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch TMĐT. Khi khách hàng trên sàn giao dịch TMĐT phát sinh mâu thuẫn với đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho khách hàng thông tin về đối tác, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

V. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

 1. Quyền của thành viên tham gia sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn):
 2. Quyền của đối tác:
 3. Nhà tuyển dụng có quyền tiếp cận và sử dụng các thông tin về tên, số điện thoại, email, địa chỉ của Ứng viên vào mục đích liên hệ thông báo việc làm.
 4. Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến thông qua hình thức liên hệ bằng thư, email, hoặc điện thoại để Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) có thể nâng cao chất lượng dịch vụ.
 5. Quyền của khách hàng:
 6. Ứng viên được cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến công việc mà mình quan tâm.
 7. Được gửi khiếu nại về chất lượng dịch vụ trực tiếp đến Nhà tuyển dụng hoặc Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)
 8. Được Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) hỗ trợ cung cấp các thông tin cần thiết trong trường hợp phát sinh các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ do Nhà tuyển dụng cung cấp;
 9. Ứng viên có quyền đóng góp ý kiến thông qua hình thức liên hệ bằng thư, email, điện thoại hoặc thông qua các kênh liên hệ khác để Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) có thể nâng cao chất lượng dich vụ;
 10. Trách nhiệm của thành viên tham gia sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn):
 11. Nghĩa vụ của đối tác:
 12. Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu cho Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) khi đăng ký sử dụng dịch vụ.
 13. Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân;
 14. Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân;
 15. Số điện thoại và email của thương nhân hoặc cá nhân
 16. Nhà tuyển dụng có trách nhiệm kết hợp cùng Sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) trao đổi thông tin, hỗ trợ kết nối với Ứng viên, xử lý hồ sơ Ứng viên.
 17. Cung cấp đầy đủ thông tin về việc làm theo quy định khi cung ứng dịch vụ trên Website sàn TMĐT.
 18. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về việc làm cung cấp trên Website sàn TMĐT.
 19. Cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.
 20. Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi Ứng viên và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi giao việc trên Website sàn TMĐT.
 21. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
 22. Nghĩa vụ của khách hàng:
 23. Ứng viên phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để thực hiện nhận việc. Nếu Ứng viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) thì cần thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) để có biện pháp giải quyết phù hợp, kịp thời;
 24. Ứng viên tuyệt đối không được sử dụng dịch vụ của Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán vi- rút gây hư hại tới hệ thống máy chủ, Website Bankwork.com.vn (Bankwork.vn). Ứng viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

VI. Điều khoản áp dụng:

 • Quy chế của Sàn giao dịch điện tử “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” chính thức có hiệu lực thi hành kể từ tháng 06/2021. Sàn giao dịch điện tử “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 • Quy chế hoạt động sẽ được “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.
 • Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với “Bankwork.com.vn (Bankwork.vn)” theo thông tin dưới đây để được giải đáp.
 • CÔNG TY CỔ PHẦN VIETNAMBANKERS
 • Địa chỉ: Số 31 Đường Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • Điện thoại: 0888522885

VII. Điều khoản cam kết

 • Mọi thành viên và NCC khi sử dụng sàn thương mại điện tử Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) làm giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
 • Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với sàn dịch vụ thương mại điện tử Bankwork.com.vn (Bankwork.vn) theo thông tin dưới đây để được giải đáp:
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Sàn TMĐT Bankwork.com.vn (Bankwork.vn).
 • Địa chỉ: Số 31 Đường Hồ Đắc Di, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • E-mail: info@Bankwork.com.vn