Chương trình Bankvisit & Banking Career Ngân hàng Quân Đội MB

Chương trình Bankvisit & Banking Career Ngân hàng Quân Đội MB
0

Truyền hình trực tiếp tại Hội sở MB ngay lúc này


Thành phần tham dự:
– Các anh chị phụ trách ngân hàng MB
– Chị Nguyễn Thúc Hương Giang- Phó Trưởng Khoa Tài Chính- Ngân hàng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Chị Nhật – Phó Phòng tuyển dụng Ngân hàng Quân Đội MB
– Chị Trịnh Thị Lan Anh-Trưởng Phòng Bankwork,
– Anh Hoàng Công Tuấn-Diễn giả buổi MB Company Tour
Cùng sự có mặt của các bạn sinh viên năm 3,4 trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học RMIT

Leave us a comment