Site logo
About the Company

JetPay là Công ty thành viên của Công ty cổ phần MISA với quy mô hơn 3000 nhân sự, chuyên phát triển các giải pháp trung gian thanh toán: Cổng thanh toán, Ví điện tử, Ngân hàng điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu/chi hộ…

– Tầm nhìn của JetPay là Bằng nỗ lực sáng tạo trong khoa học, công nghệ và đổi mới trong quản trị, JetPay định hướng phát triển thành một công ty công nghệ tài chính (fintech) có hệ sinh thái các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam.

– Sứ mệnh của JetPay là phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất để thay đổi nền kinh tế và giúp khách hàng thực hiện công việc theo phương thức mới, năng suất và hiệu quả hơn nhằm thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share