Site logo
About the Company

Là một trong 10 công ty quản lý quỹ có giá trị ủy thác và tư vấn đầu tư lớn nhất thị trường Việt Nam, PVI AM cung cấp các giải pháp quản lý quỹ, quản lý danh mục và tư vấn đầu tư với hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng mục tiêu lợi nhuận với quản lý rủi ro, đem lại lợi ích bền vững cho khách hàng và đối tác.

Là một thành viên của PVI Holdings, PVI AM kế thừa năng lực và kinh nghiệm quản lý tài sản 25 năm của tập đoàn. Bên cạnh đó, công ty còn được cộng hưởng vượt trội về quy mô tài chính, vị thế thương hiệu và mạng lưới đối tác, khách hàng với các thành viên khác của PVI Holdings gồm Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI và Công ty cổ phần Phát triển Tài sản Việt Nam

PVI AM nhận được sự hỗ trợ tối đa từ PVI Holdings và Tập đoàn Talanx – Tập đoàn bảo hiểm lớn thứ 3 của Đức, điều này đem lại những lợi thế đặc biệt cho PVI AM trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở cả Việt Nam và các nước trong khu vực. Dựa trên mạng lưới khách hàng, quan hệ đầu tư, quan hệ chuyên môn sâu rộng của Talanx và PVI Holdings, PVI AM sẽ có thể hỗ trợ cho các công ty mà mình đầu tư nhằm đạt được sự tăng trưởng cao hơn, tạo thêm giá trị gia tăng và do đó thực hiện được các giao dịch thoái vốn tốt nhất cho các quỹ.
Sự kết hợp giữa kiến thức và quan hệ trong nước với kinh nghiệm quốc tế sẽ tạo lợi thế đặc biệt cho PVI AM.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share