Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Tân Việt (TVFM) hoạt động theo giấy phép số 93/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/10/2021, hoạt động đầy đủ trên các lĩnh vực: quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư với tính minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực cao, cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận và quản lý rủi ro, đem lại lợi ích bền vững cho khách hàng và đối tác. Tại TVFM, chúng tôi luôn song hành, chia sẻ định hướng đầu tư cho tương lai với các khách hàng và đối tác, truyền cảm hứng cho đội ngũ, hỗ trợ cộng đồng và mang lại giá trị cho xã hội.

 

Là một Công ty Quản lý Quỹ trẻ và nhiệt huyết, TVFM không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác với các tổ chức tài chính uy tín tại Việt Nam hoạt động rộng khắp trong các lĩnh vực: Ngân hàng, Bất động sản, Tài chính cá nhân… cũng như các đối tác và định chế tài chính quốc tế nhằm xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm quỹ đầu tư đại chúng với mục tiêu gia tăng thu nhập bền vững, quản trị minh bạch, hiệu quả phù hợp nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và ngoài nước. Cùng với khách hàng và đối tác của mình, chúng tôi đang đóng góp vào một thế giới bình đẳng và bền vững hơn – hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share