Site logo
About the Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap được thành lập năm 2007, là một trong những công ty chứng khoán phát triển nhanh nhất tại Việt Nam. Năm 2014, Vietcap tạo được sức bật mạnh mẽ để lần đầu tiên vượt qua ngưỡng mục tiêu 25% đối với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), và tiếp tục được công nhận qua hai giải thưởng danh giá từ Finance Asia và từ Euromoney là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”. Thành quả đạt được khẳng định đính đúng đắn và hiệu quả của mô hình ngân hàng đầu tư hiện đại mà chúng tôi theo đuổi từ khi thành lập. Triết lý của Vietcap là xây dựng tương lai bền vững với khách hàng và đối tác.

Tính minh bạch và hoạt động quản trị
  • Các phòng ban được quản lý bởi các giám đốc độc lập, hoạt động minh bạch và không ảnh hưởng bởi sự thành công từ hoạt động của các phòng ban khác
  • Chính sách nội bộ tránh xung đột lợi ích
  • Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi các đơn vị kiểm toán quốc tế
  • Danh mục tự doanh nhỏ được quản lý độc lập
Nguyên tắc hoạt động
Nguyên tắc kinh doanh của Vietcap dựa trên nền tảng đạo đức nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên môn tốt nhất. Những nguyên tắc này chính là kim chỉ nam cho toàn thể nhân viên nỗ lực đưa Vietcap trở thành một định chế tài chính tin cậy cho các doanh nghiệp muốn sự hỗ trợ về mặt tư vấn tài chính cũng như những nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư.
  • Lợi ích và sự hài lòng của khách hàng luôn được chúng tôi quan tâm hàng đầu.
  • Tài sản lớn nhất của chúng tôi chính là con người, nguồn vốn và danh tiếng. Chúng tôi mong muốn thu hút và gìn giữ những nhân viên tốt nhất bằng cách tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội và động lực thăng tiến trong công việc.
  • Chúng tôi coi trọng đồng thời làm việc nhóm và cả sáng kiến cá nhân để tạo ra hiệu quả tối ưu cho khách hàng và cổ đông công ty.
  • Đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên được chúng tôi coi trọng, đảm bảo năng lực hoàn thành tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
  • Cùng với năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp được chúng tôi đề cao và là kim chỉ nam trong tất cả sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng

Share