cs_image_url

BANK VISIT

Chương trình Tham quan thực tế Ngân hàng – Bankvisit là chương trình được tổ chức thường niên dưới sự phối hợp của Viện đào tạo nhân lực Ngân hàng Việt Nam (gọi tắt là VietnamBankers), các Ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và các trường cao đẳng đại học trên toàn quốc nhằm giúp các bạn sinh viên có định hướng nghề nghiệp Ngân hàng được trải nghiệm bước đầu về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng


BANKWORK CV PRO

Bankwork CV Pro là giải pháp giúp bạn có cái nhìn chính xác về vị trí ứng tuyển,từ đó hoàn thiện CV một cách chuyên nghiệp theo đúng năng lực của bản thân, làm nổi bật hình ảnh cá nhân từ đó chinh phục được các nhà tuyển dụng khó tính.

Chương trình giúp ứng viên tạo ra sự khác biệt và trở thành ứng viên nổi bật, phù hợp với vị trí tuyển dụng từ khâu nộp CV. Bankwork CV Pro đem đến ứng viên kiến thức, sự hiểu biết về văn hóa tuyển dụng, niềm tin và những chuẩn bị cần thiết để vượt qua vòng ứng tuyển online.


cs_image_url

cs_image_url

BANKING CAREER

Banking Career giúp ứng viên rút ngắn quy trình và thời gian ứng tuyển ngân hàng. 

Ứng viên vào thẳng vòng phỏng vấn trực tiếp tại ngân hàng với lịch phỏng vấn đã được sắp xếp ngay từ khi thông báo tuyển dụng. 

Quy trình tuyển dụng RÕ RÀNG, MINH BẠCH và BÌNH ĐẲNG. Kết quả phỏng vấn được thông báo NHANH CHÓNG sau 02 ngày làm việc.


BANKING CAREER PRO

Banking Career Pro giúp ứng viên rút ngắn quy trình và thời gian ứng tuyển ngân hàng. 

Ứng viên vào thẳng vòng phỏng vấn trực tiếp tại ngân hàng với lịch phỏng vấn đã được sắp xếp ngay từ khi thông báo tuyển dụng. 

Quy trình tuyển dụng RÕ RÀNG, MINH BẠCH và BÌNH ĐẲNG. Kết quả phỏng vấn được thông báo NHANH CHÓNG sau 02 ngày làm việc.


cs_image_url

cs_image_url

INTERNSHIP DREAM MAKER

Internship Dream Maker được xây dựng dành cho ứng viên, người đi làm bao gồm cả Ứng viên chưa từng công tác trong các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán, …

Chương trình giúp ứng viên tạo ra sự khác biệt và trở thành ứng viên nổi bật, phù hợp với vị trí tuyển dụng. Chương trình đem đến ứngviên kiến thức, sự hiểu biết về văn hóa tuyển dụng, niềm tin và những chuẩn bị cần thiết để vượt qua các vòng thi, phỏng vấnDREAM MAKER

Dream Maker được xây dựng dành cho ứng viên, người đi làm bao gồm cả Ứng viên chưa từng công tác trong các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kế toán, Bảo hiểm, Chứng khoán, … với yêu cầu cụ thể:

Không hiểu rõ văn hóa tổ chức, jd js vị trí tuyển dụng. Thiếu kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu để trúng tuyển. 

Kỹ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn còn hạn chế. Mức độ cạnh tranh vị trí công việc tuyển dụng rất lớn


cs_image_url

CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU TẠI BANKWORK

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image