Diễn biến chương trình tham quan Hộ sở Ngân hàng VPBank 89 Láng Hạ

bankvisit-vpbank-1
0

Thăm quan các tầng tại Hội Sở
Có bạn bảo “chị ơi, đẹp quá, ở đây sống ảo cũng chill”

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và giày dép

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người và áo khoác ngoài

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment