Hành trình tham gia phỏng vấn cùng Bankwork

30705228_138777066968384_9174819926949494784_n
0

Hành trình tuyển dụng tìm kiếm các ứng viên chất lượng cho các Ngân hàng trong chuỗi tìm kiếm nhân sự cung cấp cho các Ngân hàng nói chung

Tổ chức phỏng vấn sơ tuyển cho Ngân hàng MSB

Tổ chức Phỏng vấn sơ tuyển cho Techcombank

Tổ chức sơ tuyển cho ngân hàng HDBAnk

Leave us a comment