Hành trình tham gia phỏng vấn cùng Bankwork

30705228_138777066968384_9174819926949494784_n
0

Hành trình tuyển dụng tìm kiếm các ứng viên chất lượng cho các Ngân hàng trong chuỗi tìm kiếm nhân sự cung cấp cho các Ngân hàng nói chung

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tổ chức phỏng vấn sơ tuyển cho Ngân hàng MSB

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Tổ chức Phỏng vấn sơ tuyển cho Techcombank

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhàTổ chức sơ tuyển cho ngân hàng HDBAnk

Để lại một bình luận