Site logo

Thực tập sinh giao dịch viên

By Tháng Bảy 31, 2023

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ nhằm tối ưu hóa hiệu […]

Read More

Thực tập sinh khách hàng cá nhân

By Tháng Bảy 31, 2023

Điều kiện Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh… Mô tả công việc Công việc của Thực tập sinh khách hàng cá nhân bao gồm: Tìm kiếm, mở tài khoản KHCN Tư vấn, giải đáp các […]

Read More

Thực tập sinh khách hàng cá nhân

By Tháng Bảy 31, 2023

Điều kiện Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh… Mô tả công việc Công việc của Thực tập sinh khách hàng cá nhân bao gồm: Tìm kiếm, mở tài khoản KHCN Tư vấn, giải đáp các […]

Read More

Thực tập sinh giao dịch viên

By Tháng Bảy 31, 2023

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ nhằm tối ưu hóa hiệu […]

Read More

Thực tập sinh khách hàng cá nhân

By Tháng Bảy 31, 2023

Điều kiện Trình độ chuyên môn: Sinh viên năm 3, năm 4 đang theo học các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh… Mô tả công việc Công việc của Thực tập sinh khách hàng cá nhân bao gồm: Tìm kiếm, mở tài khoản KHCN Tư vấn, giải đáp các […]

Read More

Thực tập sinh giao dịch viên

By Tháng Bảy 31, 2023

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ nhằm tối ưu hóa hiệu […]

Read More

Thực tập sinh khách hàng cá nhân

By Tháng Bảy 31, 2023

Giới thiệu về Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế- VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam.Sau hơn 20 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát […]

Read More

Thực tập sinh giao dịch viên

By Tháng Bảy 31, 2023

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc Tế (VIB), là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam. Sau hơn 20 năm thành lập, VIB đã đạt được những bước phát triển vượt […]

Read More

Thực tập sinh Giao dịch viên

By Tháng Bảy 27, 2023

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ nhằm tối ưu hóa hiệu […]

Read More

Thực tập sinh Giao dịch viên

By Tháng Bảy 27, 2023

Mô tả công việc Chịu trách nhiệm (i) tiếp cận khách hàng tại quầy và qua điện thoại để bán sản phẩm bảo hiểm, huy động, thẻ và tài khoản và (ii) thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy, kế toán nội bộ, kế toán thuế, kho quỹ nhằm tối ưu hóa hiệu […]

Read More
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgot Password

Job Quick Search

Cart

Giỏ hàng