Site logo

Mục tiêu

– Người đảm nhận vị trí diễn giải các tập dữ liệu bằng bộ công cụ phân tích dành cho doanh nghiệp của Techcombank để báo cáo thông tin chi tiết có ý nghĩa cho doanh nghiệp.
– Người đảm nhận vị trí sẽ hỗ trợ bộ lạc trong việc cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp để hiểu rõ hơn ý nghĩa của thông tin, xác định xu hướng, dự đoán các hành vi trong tương lai, thực hiện các đối sánh mẫu, khám phá con đường vàng mà khách hàng thực hiện dẫn đến quyết định trong tương lai và giúp công ty để dự đoán kết quả của các sự kiện trong tương lai.
– Người đảm nhận vị trí sẽ hỗ trợ các vai trò khác làm việc trên toàn bộ vòng đời của dữ liệu từ thu thập, chuyển đổi, phân tích, quản lý và trình bày cho doanh nghiệp.
– Chuyên viên Phân tích dữ liệu là một vai trò tổng quát, vai trò này sau này có thể phát triển thành quản trị dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, trí tuệ kinh doanh, vai trò nhà khoa học dữ liệu.

Trách nhiệm chính (1)

Phân tích and Báo cáo
– Xác định, phân tích và diễn giải các xu hướng hoặc các mẫu trong các tập dữ liệu phức tạp bằng cách sử dụng ngôn ngữ script.
– Thực hiện mô hình thống kê và phân tích các tập dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc để phát triển các số liệu, báo cáo và trực quan hóa các xu hướng và mẫu.
– Sử dụng các chương trình, công cụ và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để tạo trang tổng quan, báo cáo và bản trình bày hỗ trợ kể chuyện dữ liệu, hiểu và giải thích các xu hướng và mô hình kinh doanh quan trọng để cung cấp ý nghĩa cho việc sản xuất dữ liệu.
– Tạo và duy trì các mô hình thống kê để xem xét và phân tích dữ liệu liên tục và đột xuất.
– Hiểu các yêu cầu dữ liệu từ bên trong và bên ngoài bộ tộc và phân tích nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ các thành viên bộ tộc cao cấp phát triển các yêu cầu kỹ thuật cần thiết.
– Giao tiếp và gắn kết với các bên liên quan về mục đích và tác động của các giải pháp phân tích đối với hoạt động kinh doanh.

Trách nhiệm chính (2)

Chuẩn bị và quản lý dữ liệu
– Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau để cho phép phân tích.
– Khám phá dữ liệu – tính sẵn có, chất lượng, tính đầy đủ và xác định hành động cần thực hiện để quản lý dữ liệu.
– Quản lý dữ liệu – bảo trì siêu dữ liệu, đảm bảo quy trình, quy tắc được quản lý hiệu quả.

Chân dung Thành công – Bằng cấp, Kinh nghiệm

Bằng cấp
– Bằng cử nhân về Thống kê, Toán học, Phân tích Định lượng, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Phần mềm hoặc Công nghệ Thông tin
Kinh nghiệm
– Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm có liên quan trong các vai trò liên quan đến dữ liệu
– Yêu cầu về trình độ tiếng Anh theo chính sách của Techcombank
– Có kinh nghiệm về quản lý dữ liệu, ETL và các chức năng phân tích
– Có kinh nghiệm với phân tích dữ liệu và các công cụ BI như Tableau, QlikView, Spark
– Kiến thức cơ bản về Python, SQL, Scala hoặc Java
– Hiểu các nguyên tắc, thực hành và phương pháp Scrum Agile
– Có kinh nghiệm làm việc trong các nhóm Agile để hỗ trợ các dự án chuyển đổi kỹ thuật số

Tagged as: Chuyên viên Phân tích Dữ liệu

Job Overview
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Share