• image

  Chuyên Viên Thu Nợ Tín Chấp

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềThu hồi nợ
  • Địa điểmHà Nội, Việt Nam

  Mô tả công việc 1. Thực hiện tiếp nhận các khoản nợ tín chấp từ Phòng Nhắc Nợ và tiến...

  Xem thêm
 • image

  Giao Dịch Viên

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmNam Định, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Hỗ trợ Thực hiện các giao dịch tại quầy với Khách hàng nhằm đạt được đồng thời...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmHà Nội, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc 1. Kế hoạch và Quản lý: Nhận và hoàn thành chỉ tiêu (KPIs) theo từng thời...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmHà Nội, Việt Nam

  Mô tả công việc Chủ động thực hiện tìm kiếm và tiếp cận đối tượng Khách hàng Doanh nghiệp (SME)...

  Xem thêm
 • image

  Giao dịch viên

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmĐồng Nai, Việt Nam

  Mô tả công việc B1. Trách nhiệm chính 1. Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao...

  Xem thêm
 • image

  GIAO DỊCH VIÊN

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  1. Mô Tả Công Việc §  Thực hiện xử lý giao dịch tại quầy. §  Thực hiện các giao dịch...

  Xem thêm
 • image

  CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẢO HIỂM

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềBảo hiểm
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc   § Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh bảo hiểm Ngân hàng phân phối/triển khai....

  Xem thêm
 • image

  CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG

  • Đăng: 5 ngày trước
  • Ngành nghềQuản lý tín dụng
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc   -  Thực hiện các nghiệp vụ về quy trình triển khai phán quyết tín dụng...

  Xem thêm
 • image

  Giao dịch viên

  • Đăng: 1 tuần trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối...

  Xem thêm
 • image

  Giao Dịch Viên Cao Cấp

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmHà Nội, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch; Phối...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmHải Dương, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Vị trí tuyển dụng từ Chuyên viên đến chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmQuảng Ninh, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Vị trí tuyển dụng từ Chuyên viên đến chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềQuản lý khách hàng/ kinh doanh
  • Địa điểmHải Phòng, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Vị trí tuyển dụng từ Chuyên viên đến chuyên viên cao cấp Khách hàng cá nhân...

  Xem thêm
 • image

  Giao dịch viên

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmNam Định, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Chức năng: Thực hiện các hoạt động giao dịch và tư vấn, giới thiệu, cung cấp...

  Xem thêm
 • image

  Giao dịch viên

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmBắc Giang, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Chức năng: Thực hiện các hoạt động giao dịch và tư vấn, giới thiệu, cung cấp...

  Xem thêm
 • image

  Chuyên viên Tư Vấn

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềDịch vụ khách hàng
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Mô Tả Công Việc Thực hiện công tác bán hàng tại sàn giao dịch chi nhánh: tư vấn và bán...

  Xem thêm
 • image

  CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềThẻ tín dụng
  • Địa điểmTP Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Mô tả công việc •Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm...

  Xem thêm
 • image

  CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG

  • Đăng: 2 tuần trước
  • Ngành nghềThẻ tín dụng
  • Địa điểmHà Nội, Việt Nam

  Mô tả công việc •Thực hiện và kiểm soát giải ngân tín dụng, phát hành bảo lãnh tập trung, kiểm...

  Xem thêm