Chuyên viên cao cấp khách hàng cá nhân

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
Techcombank
  • Post Date: Tháng Một 11, 2022
  • Applications 0
  • Views 154
Job Overview

Trách nhiệm chính (1)

A. Chức năng, nhiệm vụ
1. Công việc chính:
a. Đối tượng Khách hàng được quản lý:
– Khách hàng cá nhân do chuyên viên khách hàng cá nhân tự phát triển.
– Khách hàng lớn do đơn vị phân công.
– Hướng tới khai thác phân khúc khách hàng có thu nhập từ 10 triệu đến dưới 20 triệu/tháng.
b. Phát triển Khách hàng, bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tài chính cá nhân:
– Tìm kiếm thông tin khách hàng tiềm năng.
– Lập kế họach công việc hàng ngày.
– Lên lịch hẹn gặp khách hàng để giới thiệu và chào bán sản phẩm.
– Thực hiện các hoạt động bán hàng bên ngoài, khảo sát thị trường, thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh.: (chiếm gần 70% thời gian làm việc/ngày).
– Thực hiện gọi điện cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại của đơn vị.
– Chốt bán hàng.
– Đảm bảo sự đầy đủ về mặt hồ sơ khi chốt bán những sản phẩm tín dụng với khách hàng (ví dụ: thu thập hồ sơ, làm tờ trình, chuyển hồ sơ khách hàng cho PCC, CCA) .
– Hỗ trợ chuyên viên mới tư vấn và giải quyết những trường hợp hồ sơ khó.
– Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách… để có khuyến nghị đối với các bộ phận chính sách
– Hoàn thành trên 100% chỉ tiêu lãnh đạo giao cho
– Quản lý danh mục khách hàng có dư nợ từ 10 – 50 tỷ
– Bình quân % hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong 3 tháng gần nhất đạt >120%
c. Phối hợp với các bộ phận liên quan hỗ trợ khách hàng sau giải ngân:
– Bàn giao đầy đủ hồ sơ khách hàng và danh mục khách hàng cho đầu mối chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân chăm sóc, khai thác bán chéo và quản lý nợ khách hàng sau khi hoàn thiện thủ tục giải ngân.
d. Kiểm soát sau vay:
– Định kỳ theo quy định của các sản phẩm tín dụng/quy định kiểm soát sau vay thực hiện đánh giá khách hàng, kiểm soát mục đích sử dụng vốn của khách hàng, lập tức thông báo ngay cho các bộ phận liên quan khi khách hàng có vấn đề về tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mục đích sử dụng vốn.v.v…

Trách nhiệm chính (2)

e. Xử lý nợ:
– Đối với các khoản nợ có vấn đề, có trách nhiệm phối hợp với chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân/HUB xử lý nợ/AMC trong quá trình xử lý nợ của khách hàng.
f. Báo cáo:
– Báo cáo hoạt động bán hàng theo yêu cầu của Giám đốc khách hàng cá nhân.
– Cập nhật kết quả bán hàng ngày lên hệ thống theo quy định.
– Đảm bảo sự chính xác về số liệu cung cấp.
– Cung cấp dịch vụ và hoạt động bán hàng tại chi nhánh nêu được yêu cầu
2. Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Trưởng nhóm / GĐ khách hàng cá nhân
B. Trách nhiệm
– Tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho vị trí Chuyên viên khách hàng theo từng thời kỳ và các nội quy qquy định khác của Ngân hàng
– Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
– Đảm bảo sự tuân thủ đối với chính sách, quy trình quy chế của Techcombank

Trách nhiệm chính (3)

Mạng lưới tương tác – Cấp Quản lý

Trực tiếp: Trưởng nhóm khách hàng cá nhân/ Giám đốc Khách hàng cá nhân/Giám đốc Chi nhánh.

Mạng lưới tương tác – Cấp báo cáo

 

Mạng lưới tương tác – Quan hệ nội bộ

Priority (tại CN hoặc Khối PFS), DVKH, SME ,PCC (Khối CAD), CCA, IT (Khối OnT). Bộ phận định giá (Khối QTRR), AMC

Mạng lưới tương tác – Quan hệ bên ngoài

Khách hàng

Chân dung Thành công – Bằng cấp, Kinh nghiệm

Tốt  nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính  ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít  nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí chuyên viên tín dụng hoặc vị trí tương đương
Trình độ tiếng Anh cấp độ 1 (TOEIC < 550 hoặc các chứng chỉ khác có giá trị tương đương)

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.