Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm thẻ

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SHB Hoi so
  • Post Date: Tháng Hai 17, 2022
  • Applications 0
  • Views 133
Job Overview

Mô tả Công việc

– Nghiên cứu, khảo sát thị trường và đề xuất triển khai sản phẩm mới về thẻ.

– Quản lý các sản phẩm, các tham số liên quan đến sản phẩm và thực hiện các điều chỉnh theo yêu cầu về sản phẩm thẻ.

– Xây dựng các kế hoạch triển khai dự án và triển khai dự án theo nội dung được phê duyệt/phân công.

– Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm và các giải pháp đề xuất để việc phát triển sản phẩm đảm bảo được triển khai theo từng giai đoạn.

– Thực hiện công tác đào tạo cho các cán bộ liên quan đến mảng nghiệp vụ trong hệ thống theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu của Đơn vị kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các  chuyên ngành Khối Kinh tế/Kỹ thuật/Ngoại ngữ hoặc tương đương.

– Kinh nghiệm tối thiếu 3 năm ở mảng phát triển sản phẩm, đặc biệt mảng thẻ.

– Tư duy tốt, có khả năng phân tích vấn đề, có khả năng đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh
– Kỹ năng viết và soạn thảo văn bản rất tốt
– Kỹ năng quản lý nhóm và làm việc nhóm, giao tiếp tốt
– Có khả năng thuyết trình, thuyết phục tốt

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.