Chuyên viên cao cấp phât triển sản phẩm tín dụng KHCN

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SHB Trụ sở chính
 • Post Date: Tháng Hai 17, 2022
 • Applications 0
 • Views 160
Job Overview

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia xây dựng mục tiêu; lập kế hoạch hoạt động Mảng Phát triển Sản phẩm Tín dụng đảm theo định hướng của Khối DVNH&TCCN và SCB
 • Tham gia nghiên cứu thị trường, hành vi khách hàng; tìm hiểu đối thủ cạnh tranh; phân tích và xác định nhu cầu của từng phân khúc khách hàng, từ đó xây dựng chương trình/chính sách cho vay, chính sách liên quan lãi suất, phí, hoa hồng; đề xuất các nội dung cải tiến/điều chỉnh phù hợp phân khúc Khách hàng mục tiêu và theo định hướng kinh doanh của SCB và phù hợp quy định Pháp luật.
 • Tham gia xây dựng, quản lý dự án với các đối tác liên kết trong việc phát triển các Sản phẩm Tín dụng có Tài sản bảo đảm liên kết bao gồm: đề xuất cải tiến sản phẩm/dịch vụ, chính sách giá, phí; phối hợp xây dựng và kiểm soát quy trình vận hành giữa hai bên; theo dõi, đánh giá kết quả và hiệu quả của sản phẩm tín dụng liên kết. Định kỳ đánh giá về hiệu quả, năng lực của đối tác, các điều khoản của hợp đồng và đề xuất để nâng cao hiệu quả liên kết
 • Tham gia việc lên ý tưởng, thiết kế các gói sản phẩm, xây dựng chính sách tín dụng, đề xuất các chính sách giá, phí dịch vụ cho Sản phẩm Tín dụng có Tài sản bảo đảm; liên tục cải tiến chính sách sản phẩm, cập nhật công cụ, công nghệ mới, các chương trình bán cho khách hàng nhằm đảm bảo việc triển khai sản phẩm đạt hiệu quả cao nhất
 • Phối hợp với các Khối có liên quan (Khối HTKD, Khối VH&CN, Khối QLRR, Khối PDTD&XLN,…) để xây dựng quy trình vận hành và chính sách sản phẩm/dịch vụ Tín dụng nhằm cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm với chất lượng tốt nhất đồng thời giám sát quy trình vận hành sản phẩm/dịch vụ theo quy định
 • Định kỳ theo dõi, giám sát chất lượng tín dụng (nợ quá hạn) tại ĐVKD, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát nợ quá hạn theo quy định
 • Phối hợp với Phòng Marketing Sản phẩm Bán lẻ trong việc tham gia, xúc tiến các hoạt động quảng cáo, truyền thông liên quan đến sản phẩm Tín dụng
 • Phối hợp với Phòng Phát triển kinh doanh Tín dụng, Trung tâm Bán hàng và Kênh phân phối trong việc triển khai các sản phẩm Tín dụng có Tài sản bảo đảm đến từng phân khúc khách hàng
 • Xây dựng, quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả việc thực hiện thu nhập, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Tín dụng có Tài sản bảo đảm nhằm đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất
 • Theo dõi, đánh giá kết quả và hiệu quả của các chương trình triển khai kinh doanh trên toàn hàng từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả của sản phẩm/dịch vụ.
 • Xây dựng tài liệu đào tạo sản phẩm Tín dụng có Tài sản bảo đảm; giải đáp thắc mắc và hỗ trợ ĐVKD theo đúng SLA đã cam kết
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.