Chuyên viên cao cấp – Phòng Kế hoạch và phân tích

Job Overview

Mô Tả Công Việc

+ Tổ chức xây dựng & quy hoạch hệ thống cơ sở dữ liệu của SME gồm dữ liệu quá khứ & hiện tại.

+ Tổng hợp, phân tích báo cáo quản trị, báo cáo phân tích kinh doanh, phân tích hành vi khách hàng theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

+ Tổng hợp, phân tích các báo cáo  thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích ngành nghề kinh tế.

+ Xây dựng/điều chỉnh kế hoạch các đơn vị định kỳ hàng năm được phân công và giám sát, đánh giá kế hoạch của SME theo cấp khối ,CN

+ Xây dựng các mô hình dự báo dòng tiền, dự báo PL BS của khối từng thời kỳ theo sản phẩm.

+ Tham gia các dự án liêu quan QTDL, Phân bổ chi phí.

Yêu Cầu Công Việc

  • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng (Các ứng viên có chứng chỉ CFA, FRM là 1 lợi thế)
  • Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực phân tích, tài chính, các vị trí phân tích kinh doanh, tài chính của Ngân hàng, công ty Chứng khoán ,công  ty tài chính

+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về tín dụng.

  • Kỹ năng: 

+ Tư duy logic, phân tích             + Thành thạo SQL, VBA, Tableau

 

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.