Chuyên viên Chính sách tín dụng

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
BaoVietBank
 • Post Date: Tháng Một 22, 2022
 • Applications 0
 • Views 197
Job Overview

 • Lên kế hoạch và đầu mối để xây dựng chính sách, định hướng tín dụng bao gồm:
 • Chủ trì xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản về quy chế, quy định, định hướng, chính sách liên quan đến hoạt động cấp tín dụng;
 • Phối hợp với các phòng/ban có liên quan xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nghiệp vụ (quy trình, quy định, hướng dẫn) liên quan đến cấp tín dụng;
 • Rà soát, cập nhật chính sách, văn bản liên quan đến cấp tín dụng.
 • Nghiên cứu và phân tích các thông tin về ngành kinh tế và thị trường.
 • Tư vấn, tham gia ý kiến, giải đáp thắc mắc cho ĐVKD và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện cơ chế, chế độ, chính sách tín dụng theo đúng quy định của BAOVIET Bank.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

 • Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên, các chuyên ngành về Tài chính, Ngân hàng, kiểm toán, đầu tư, bảo hiểm, chứng khoán.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, đầu tư. Ưu tiên có kinh nghiệm trong mảng phát triển sản phẩm tín dụng/đầu tư.
 • Có khả năng quản lý công việc tốt (làm việc nhóm/làm việc độc lập), có kỹ năng tổng hợp, phân tích, lập báo cáo …
 • Ngoại ngữ: tiếng Anh C trở lên hoặc tương đương.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.