Chuyên viên Khách hàng ưu tiên

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
VIB - Nguyễn Tuân
Job Overview

Mục đích công việc

Chịu trách nhiệm (i) triển khai bán sản phẩm huy động tiền gửi, tài khoản, bảo hiểm và thẻ; (ii) Đảm bảo các hoạt động bán hàng tuân thủ theo quy định VIB và pháp luật.

 

Trách nhiệm

Tư vấn và bán các sản phẩm huy động tiền gửi, tài khoản, bảo hiểm và thẻ cho khách hàng;

Thực hiện cho vay cầm cố chứng từ có giá;

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng;

Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động bán hàng;

Đảm bảo đạt sự hài lòng của Khách hàng về chất lượng, hiệu quả dịch vụ và thái độ phục vụ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu

Cử nhân chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính kế toán hoặc các trường Kinh tế;

Tối thiểu 5 năm (Chuyên viên cao cấp), 3-4 năm (Chuyên viên chính), 1-2 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và bảo hiểm.

Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;

Tư cách đạo đức tốt và liêm chính;

Hình thức ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.