Chuyên viên Kinh doanh Thẻ

Job Overview

Mô Tả Công Việc

  • Thực hiện và thúc đẩy chỉ tiêu phát triển thẻ và doanh thu phí dịch vụ, doanh số bán thẻ
  • Tìm kiếm và khai thác các dự án, đối tác phát triển thẻ
  • Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình kinh doanh, chính sách bán thẻ theo đặc trưng vùng và khách hàng
  • Xây dựng và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ
  • Tìm kiếm và xây dựng chính sách kinh doanh chuyên biệt cho từng đối tác để thúc đẩy doanh số bán hàng và lợi nhuận
  • Xây dựng chính sách, chương trình Marketing của dịch vụ thẻ
  • Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong công tác bán hàng, thu hút khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

  • Cử nhân chuyên ngành Kinh Tế, Tài chính ngân hàng, Thương mại
  • TOEIC 450 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương.
  • Ưu tiên có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ thẻ và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; và/ hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ; và/ hoặc tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.