Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng – Khu vực Tp.HCM

Application deadline date has been passed for this Job.
Vietbank
  • Ngày đăng 13 Tháng Mười, 2020
  • Ứng tuyển 0
  • Hiển thị 145
Tổng quan công việc

*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tra cứu thông tin CIC: Trực tiếp quản lý user/mật khẩu đăng nhập và thực hiện việc tra cứu thông tin CIC theo quy định.

2. Thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ cấp tín dụng:

– Thu thập hồ sơ cấp tín dụng được các cấp phê duyệt, triển khai thực hiện các điều kiện cấp phát tín dụng.

– Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tài sản bảo đảm.

– Tiếp nhận và kiểm tra/kiểm soát, bảo quản/lưu kho toàn bộ giấy tờ sở hữu tài sản bảo đảm (bản chính) và giấy tờ khác có liên quan.

– Tiếp nhận hồ sơ và kiểm soát đảm bảo đủ điều kiện, thủ tục giải ngân. Thực hiện các công việc, quy trình liên quan để thực hiện giải ngân cho khách hàng.

3. Thực hiện các nghiệp vụ về quy trình triển khai phán quyết tín dụng:

– Khởi tạo và hạch toán các giao dịch liên quan đến hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng lên hệ thống core Ngân hàng theo quy định.

– Kiểm tra kiểm soát việc thực hiện chính xác điều kiện theo phán quyết cấp tín dụng trước, trong và sau khi cho vay.

– Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc giải ngân/thu nợ/tất toán và giải chấp tài sản cho khách hàng.

– Thực hiện công tác quản lý nợ:  Quản lý dư nợ, bảo lãnh bao gồm thu đủ nợ gốc, lãi và các chi phí liên quan, lập danh sách khách hàng đến hạn vốn/ lãi gửi CV/NV.KD, CV/NV.HTKD để đôn đốc thu hồi nợ. Quản lý dư nợ cho vay cầm cố Thẻ tiết kiệm/ Hợp đồng tiền gửi/ Số dư tiền gửi.

4. Thực hiện kiểm tra hồ sơ, quản lý tín dụng:

– Theo dõi, đôn đốc việc hoàn chỉnh hồ sơ tín dụng/ bảo lãnh.

– Thực hiện công tác kiểm soát chất lượng tín dụng tại TTKD.

– Kiểm soát lại hồ sơ cấp tín dụng.

5. Lưu trữ hồ sơ tín dụng:

– Thực hiện việc lưu trữ đầy đủ toàn bộ các hồ sơ cấp tín dụng đang lưu hành, đã tất toán và các hồ sơ đã từ chối cho vay.

6. Chức năng khác:

– Thực hiện các công tác hỗ trợ kinh doanh khác và báo cáo liên quan hoạt động kinh doanh theo sự phân công của Cấp quản lý.

– Chấp hành nội quy, quy định Ngân hàng và đạo đức nghề nghiệp trong mọi hoạt động nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu của Ngân hàng.

*YÊU CẦU HỌC VẤN & KIẾN THỨC 

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế

– Hiểu biết cơ bản về Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, luật dân sự, luật đất đai.

– Hiểu biết cơ bản về các quy định, quy chế, thông tư hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước và của Vietbank về việc mở và sử dụng tài khoản, cấp tín dụng, pháp lý, tài sản đảm bảo.

– Hiểu biết tường tận về việc sử dụng các phần mềm liên quan đến công việc (TCBS…)

*YÊU CẦU KINH NGHIỆM

– Không yêu cầu kinh nghiệm, nhưng phải là sinh viên tốt nghiệp loại trung bình khá trở lên.

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu từ 2 năm tại vị trí tương đương.

*CÁC YÊU CẦU KHÁC

– Kỹ năng tiếp thị

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

– Kỹ năng thuyết trình

– Kỹ năng thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, dự án đầu tư….

– Kỹ năng quản lý thời gian

– Vi tính: văn phòng, TCBS

– Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank

*NƠI LÀM VIỆC

– KV Tp.HCM

*CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Đăng kí tài khoản tại https://bankwork.com.vn/dang-ky/ rồi gửi CV cho bộ phận tuyển dụng qua email: hr@bankwork.com.vn

Chi tiết Công việc
Danh sách Không trả tiền cho bất cứ ai để kiểm tra đơn xin việc hoặc phỏng vấn.