Chuyên viên Phân tích Rủi ro Tín dụng

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
NCB
 • Post Date: Tháng Một 22, 2022
 • Applications 0
 • Views 139
Job Overview

NHIỆM VỤ CHÍNH:

 • Quản lý tuân thủ điều kiện cấp tín dụng của Khách hàng
 • Xây dựng kế hoạch làm việc
 • Lập danh sách khách hàng cần thực hiện kiểm soát
 • Lấy dữ liệu trên hệ thống thực hiện hỗ trợ công việc từ các nguồn khác nhau
 • Đánh giá việc tuân thủ của khách hàng
 • Gửi cảnh báo về việc các khách hàng chưa tuân thủ điều kiện phê duyệt tín dụng đến các TTKHCN/Vùng
 • Báo cáo kết quả kiểm tra của khách hàng/TTKHCN/Vùng và các đề xuất xử lý
 • Báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Quản lý và cảnh báo nợ sớm

YÊU CẦU:

 • Trình độ học vấn/chuyên môn : Đại học/Cao đẳng chuyên ngành: Ngân hàng, Luật, Kinh tế
 • Số năm kinh nghiệm làm việc: 2 năm
 • Kiến thức: Xử lý nợ, tín dụng
 • Năng lực /kỹ năng: Tinh thần, trách nhiệm và chủ động trong công việc
 • Ưu tiên: Có kinh nghiệm ngân hàng, đã từng làm kiểm soát tín dụng
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.