Chuyên viên phát triển kinh doanh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
HDBank
  • Post Date: Tháng Hai 16, 2022
  • Applications 0
  • Views 105
Job Overview
Mô tả công việc

1. Thực hiện các công việc chuyên môn:
a) Cập nhật, tổng hợp các dữ liệu báo cáo liên quan đến hoạt động KHCN trên toàn hệ thống.
b) Tổ chức thực hiện chuẩn hóa hệ thống dữ liệu và các chương trình quản lý dữ liệu kinh doanh.
c) Xây dựng chỉ tiêu liên quan đến KHCN cho Đơn vị kinh doanh và hỗ trợ hoạt động kinh doanh KHCN của Đơn vị.
d) Xây dựng cơ chế đánh giá, hỗ trợ, quản lý, giám sát, báo cáo hoạt động kinh doanh của các Cán bộ Quan hệ khách hàng cá nhân.
e) Phối hợp với các Phòng ban liên quan trong việc triển khai các chương trình thi đua nội bộ.
f) Xây dựng giáo trình hướng dẫn kiến thức liên quan đến chương trình ban hành và phương pháp bán sản phẩm dịch vụ KHCN.
2. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan
a) Tham gia xây dựng các chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động của đơn vị.
b) Tham gia đào tạo, phổ biến, hướng dẫn, giám sát việc triển khai chính sách, quy định, quy chế, quy trình.
3. Phát triển cá nhân
a) Tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.
c) Tham gia các khóa đào tạo, tự đào tạo nhằm không ngừng nâng cao khả năng hiểu biết, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức, kỹ năng làm việc.
d) Xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp với xu hướng phát triển của hệ thống nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công việc và tổ chức.
4. Tuân thủ
a) Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của HDBank trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của HDBank.
b) Tuân thủ sự điều động công tác và phân công công việc của Lãnh đạo có thẩm quyền.
5. Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
– Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
– Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Cấp độ C hoặc tương đương.
– Kiến thức về các nghiệp vụ sản phẩm huy động, tín dụng của Ngân hàng Thương mại
– Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.