Chuyên viên Quản lý danh mục

Job Overview

Mô Tả Công Việc

  • Quản lý danh mục nợ quản trị, giám sát công tác thu hồi nợ (bao gồm Chi nhánh, Công ty MBAMC và đơn vị thu hồi nợ được MB lựa chọn) thuộc phạm vi được phân công
  • Triển khai vận hành các công cụ quản lý, thu hồi nợ xấu
  • Thực hiện các chuyên đề phục vụ cho công tác quản lý thu hồi nợ thuộc phạm vi được phân công
  • Thực hiện công tác báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của NHNN và/hoặc yêu cầu quản trị của MB về kết quả thu hồi nợ xấu, đề xuất kế hoạch, phương án hành động thích hợp

Yêu Cầu Công Việc

  • Cử nhân chuyên ngành Kinh tế/Tài chính/Ngân hàng
  • Khuyến khích có các chứng chỉ FRM; CFA, sử dụng thành thạo các ngôn ngữ như: SQL, VBA Python, R…
  • TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
  • Hiểu biết về nghiệp vụ tín dụng và thu hồi nợ
  • Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.