Chuyên viên soạn thảo

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
HDBank
  • Post Date: Tháng Hai 17, 2022
  • Applications 0
  • Views 59
Job Overview
Mô tả công việc

– Tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng, thẩm quyền phê duyệt nhận TSĐB và các ngoại lệ khác (nếu có), thẩm quyền định giá TSĐB, tính đầy đủ của hồ sơ pháp lý và hồ sơ tài sản đảm bảo trước khi soạn thảo.
– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ để thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Quyết định cấp tín dụng, lệ phí công chứng, đăng ký và phong tỏa (nếu có); thời gian địa điểm thực hiện thủ tục ký kết, công chứng, phong tỏa tài sản…Đồng thời chuyển Bảng hướng dẫn hồ sơ cần mang công chứng/phong tỏa theo quy định qua Fax hoặc email cho Khách hàng;
– Soạn thảo hợp đồng và các văn bản có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và HDBank;
– Ký chữ ký điện tử trên hồ sơ soạn thảo;
– Thực hiện các công việc khác theo phân công Trưởng phòng/TBP Soạn thảo.

Yêu cầu công việc

– Tốt nghiệp ĐH ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Luật (ưu tiên Luật thương mai, Dân sự) …
– Kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến ngân hàng.
– Kiến thức cơ bản về tín dụng ngân hàng.
– Hiểu biết đầy đủ các quy định nghiệp vụ của Hbank về tín dụng, pháp lý khách hàng về tài sản đảm bảo

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.