Giám đốc Vận hành tỉnh

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SeABank-Bắc Giang
Job Overview

Mô tả công việc:

 1. Tổ chức, điều hành và giám sát các hoạt động dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh, đảm bảo tuân thủ quy định quy trình, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao
 2. Phối hợp với Giám đốc Chi nhánh xây dựng, quản lý triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách của Đơn vị.
 3. Giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả làm việc của các Phòng/ Bộ phận và các nhân sự trực thuộc phạm vi quản lý theo đúng chức năng và phạm vi công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng và của pháp luật có liên quan, tối đa hóa hiệu quả hoạt động của mảng Vận hành
 4. Thực hiện công tác phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; quản lý về mặt hành chính đối với các nhân sự thuộc phạm vi quản lý
 5. Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank
 6. Thực hiện các chức năng và các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và theo các quy định khác của Ngân hàng và Pháp luật

Yêu cầu công việc:

 1. Tốt nghiệp chính quy Đại học hoặc trên đại học các ngành hoặc tương đương
 2. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc 03 năm giữ vị trí cấp quản lý (Giám đốc mảng/ Trưởng/ Phó Phòng hoặc chức danh tương đương) tại mảng công việc hỗ trợ vận hành.
 3. Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

  Ưu tiên hồ sơ nộp sớm, Ngân hàng sẽ chủ động tổ chức thi tuyển khi có lượng hồ sơ cần thiết.

  Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: BacGiang- GĐVHT_Nguyen Thi A).

  Chỉ những hồ sơ qua vòng sơ loại mới được mời dự thi. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.