Khối Tài chính & Kế hoạch – Chuyên viên chính/ Chuyên viên ALM

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SeABank
 • Post Date: Tháng Một 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 190
Job Overview

Mô Tả Công Việc

 1. Tham gia quản lý cơ cấu Tài sản Nợ – Có phù hợp với chiến lược phát triển từng thời kỳ của SeABank;
 2. Tham gia phân tích, đánh giá và tham gia điều hành cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) theo phân công;
 3. Tổng hợp tài liệu từ các đơn vị khác trong SeABank để phục vụ các cuộc họp định kỳ của ALCO;
 4. Tham gia phổ biến, thực hiện và giám sát việc nghị quyết của ALCO trên toàn hệ thống SeABank;
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc ALM, Giám đốc Kế hoạch Ngân sách & Phân tích tài chính, Giám đốc Khối TC&KH.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn:           

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên Chuyên ngành đào tạo: Tài chính ngân hàng/tài chính kế toán
 • Bằng cấp, chứng chỉ khác:

+ Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là một lợi thế)

+Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng ngân hàng (nếu có)

Kinh nghiệm công tác:   

 • Kinh nghiệm chuyên môn: kinh nghiệm trong ngân hàng tối thiểu

+Chuyên viên: 1 năm

+Chuyên viên chính: 2 năm

Năng lực (Kiến thức, Kỹ năng):           

Kiến thức:

 • Hiểu biết về cơ chế, quy chế, quy định, quy trình của Ngân hàng Nhà nước, ngành về Quản lý Tài sản Nợ-Có và Vốn chủ sở hữu. (Vị trí CVCC là một bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)
 • Am hiểu về Tài chính ngân hàng, các sản phẩm ,dịch vụ, kiến thức về quy trình/tài chính, chính sách, nghiệp vụ quản lý liên quan. (Vị trí CVCC và CVC là một bắt buộc, vị trí CV là lợi thế)
 • Kinh nghiệm tham gia các dự án dự án chuyển đổi liên quan đến Quản lý Tài sản Nợ- Có (Basel 2, ALM, FTP, …) về phương pháp luận hoặc triển khai các hệ thống CNTT tại các ngân hàng

Kỹ năng:

 • Kỹ năng giao tiếp;
 • Sử dụng thành thạo Excel, power point và word
 • Kỹ năng diễn thuyết (với CVCC là bắt buộc, các vị trí còn lại là lợi thế)

Khả năng:

 • Tư duy logic
 • Làm việc theo nhóm/độc lập

Yêu cầu khác:

 • Chủ động trong công việc
 • Cam kết và tâm huyết, có ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.