Khối Vận hành

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SeABank
 • Post Date: Tháng Một 14, 2022
 • Applications 0
 • Views 261
Job Overview

Mô Tả Công Việc

1)  Kiểm soát công tác đối soát và thanh quyết toán dữ liệu giao dịch thẻ liên mạng nội địa

– Kiểm soát số liệu GD thẻ (load file, đẩy file) theo quy định của các Tổ chức, liên minh Thẻ và Ngân hàng;

– Kiểm soát dữ liệu, kết quả đối soát số liệu GD thẻ và phí tại ATM/POS giữa hệ thống W4 SeABank và các tổ chức, liên minh thẻ trong nước. Kiểm soát kết quả các GD chênh lệch và đưa ra hướng xử lý;

– Kiểm soát dữ liệu, kết quả đối soát số liệu GD thẻ và phí tại ATM/POS giữa hệ thống thẻ W4 và hệ thống T24 trong SeABank. Kiểm soát kết quả các GD chênh lệch sau đối chiếu;

– Phối hợp với IT và các tổ chức, liên minh thẻ tìm nguyên nhân xử lý và khắc phục các GD lỗi;

– Kiểm soát công tác phân bổ phí GD thẻ liên mạng nội địa

 • Kiểm soát công tác chấm đối chiếu các khoản phí SeABank phải thu/phải trả giữa file chi tiết hằng ngày và file tổng hợp do Tổ chức thẻ gửi.
 • Kiểm soát tính chính xác các khoản phí GD, phí định kỳ (tuần/tháng/quý/năm), phí thường niên đảm bảo phải thu/phải trả đủ, đúng theo hợp đồng/quy định với Tổ chức thẻ.
 • Kiểm soát tính chính xác bảng kê phải thu/phải trả Tổ chức thẻ làm căn cứ nhận và xuất hóa đơn GTGT.
 • Kiểm soát tính chính xác bảng kê phân bổ phí cho CN/PGD trên toàn hàng.
 • Kiểm soát tính chính xác và duyệt file hạch toán phân bổ phí cho CN/PGD trên toàn hàng và các bút toán tất toán phí vào chi phí/thu nhập khác theo quy định.
 • Kiểm soát Bảng kê khai thuế GTGT đầu vào phí phải trả GD thẻ gửi Khối Tài chính Kế hoạch
 • Kiểm soát công tác in và quản lý chứng từ hạch toán, hóa đơn đầu vào theo đúng quy trình, quy định.

–  Kiểm soát công tác hạch toán và quảu lý tính chính xác số dư các TK trung gian

 • Kiểm soát tính chính xác bảng tổng hợp thanh quyết toán khớp đúng số báo Nợ/báo Có của liên minh thẻ nội địa.
 • Kiểm soát tính chính xác, duyệt các bút toán hạch toán tất toán số tiền GD và số phí GD phải thu – phải trả thành công, GD hoàn trả tra soát, chủ động hoàn trả, phí hệ thống, phí thường niên vào các tài khoản liên quan.
 • Kiểm soát tính chính xác và duyệt các bút toán hạch toán điều chỉnh khi hệ thống hạch toán tự động phát sinh lỗi.
 • Kiểm soát tính chính xác bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản trung gian.
 • Kiểm soát tính chính xác số dư của các tài khoản trung gian.
 • In và lưu trữ chứng từ hạch toán theo quy định

 

2)  Kiểm soát công tác quản lý/hỗ trợ chấm đối chiếu ATM &POS trên toàn hàng

– Kiểm soát công tác chấm đối chiếu và hoàn trả/thu hồi GD lỗi trên ATM&POS theo phạm vi công việc được phân công;

– Kiểm soát, xử lý các phát sinh về nghiệp vụ quỹ ATM;

– Tham gia phỏng vấn đánh giá cán bộ nghiệp vụ/ trưởng ban ATM&POS;

– Tham gia các kế hoạch huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ các Ban ATM&POS;

      3) Kiểm soát công tác nghiệp vụ liên quan đến triển khai các dự án sản phẩm, dịch vụ GD thẻ liên mạng nội địaTham gia dự án thẻ: Trên cơ sở đặc thù của sản phẩm, phối hợp với các bên thực hiện các công việc sau:

– Kiểm soát tính chính xác của các bút toán hạch toán nghiệp vụ thẻ, các yêu cầu cài đặt nghiệp vụ khi triển khai các dự án thẻ;

– Kiểm soát tính chính xác biên bản chấm test trước khi sản phẩm hoạt động;

– Giám sát, kiểm soát số liệu GD theo đúng tính năng của sản phẩm suốt quá trình sản phẩm hoạt động;

– Xây dựng yêu cầu, phối hợp với IT phát triển các chương trình kiểm soát số liệu GD một cách tự động hóa, chính xác.

 • Lên dự thảo hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ thẻ nội địa trình Ban TGĐ ban hành.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn CN/PGD các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ hạch toán GD thẻ
 • Tham gia chịu trách nhiệm về các vấn đề nghiệp vụ, phối hợp cùng Phòng ban/Trung tâm chức năng trong hoạt động nâng cấp hệ thống theo yêu cầu của tổ chức kết nối thanh toán GD điện tử định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.

4)  Nghiên cứu, đề xuất cải tiến quy trình nghiệp vụ và áp dụng công nghệ trong triển khai nghiệp vụ đảm bảo tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động của nhân sự thuộc mảng nghiệp vụ được phân công

– Rà soát, sửa đổi quy trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mô hình áp dụng trong từng thời kỳ

– Phối hợp với CNTT xây dựng, quản lý, kiểm soát chương trình đối soát: Chương trình đẩy file, load file đối với GD liên mạng trong và ngoài nước, bao gồm cả file hoàn trả TCT GD thừa quỹ ATM/POS; Chương trình đối soát dữ liệu GD liên mạng với TCT trong nước. xây dựng các công cụ hỗ trợ chấm quỹ ATM,…

 5) Tổ chức đào tạo và đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự thuộc mảng phân công phụ trách

  6) Công tác khác

– Kiểm soát các số liệu tổng hợp, các báo cáo gửi NHNN và các tổ chức thẻ trong nước;

– Lập báo cáo định kỳ các kết quả công việc và báo cáo đột xuất khi có phát sinh;

–  Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên môn và Năng lực

 • Có kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ đối soát giao dịch thẻ/ đối soát giao dịch điện tử/ đối soát quỹ tiền mặt ATM Am hiểu các vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực thẻ
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng thuyết trình, hướng dẫn và làm việc theo nhóm
 • Sử dụng thành thạo Word, excel.
 • Trình độ tiếng Anh giao tiếp

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học chuyên ngành kinh tế

Kinh nghiệm công tác:

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thẻ Ngân hàng. Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đối soát thẻ

Yêu cầu khác:

 • Cẩn thận, chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc
 • Tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc
 • Sẵn sàng, chủ động trong công việc được giao
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các Nội quy, Quy định của Ngân hàng.
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.