Kiểm soát viên

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
OCB
  • Post Date: Tháng Một 18, 2022
  • Applications 0
  • Views 193
Job Overview

Mô Tả Công Việc

– Bán hàng theo danh mục sản phẩm, dịch vụ được qui định.
– Thực hiện qui định/ hướng dẫn về chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, các quy định chung.
– Thực hiện các chương trình chăm sóc, tiếp thị hoặc các giải pháp thúc đẩy phát triển thị phần.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các bút toán liên quan đến tiền gửi của khách hàng.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ liên quan đến thu phí, lãi khách hàng.
– Kiểm tra, duyệt mở, đóng tài khoản cho khách hàng.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ thanh toán (trong nước, quốc tế) cho khách hàng.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt bút toán thu chi tiền mặt cho khách hàng.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các nghiệp vụ liên quan đến thẻ.
– Kiểm soát và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng theo quy định.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt thu đổi, mua, bán ngoại tệ, vàng.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và duyệt các bút toán tiếp quỹ, hoàn quỹ tiền mặt cho GDV.
– Quản lý và duyệt các bút toán tiếp quỹ, hoàn quỹ ATM.
– Kiểm soát qui trình thực hiện; kiểm tra và ký chứng từ theo quy định về lưu giữ hồ sơ tài sản và giấy tờ có giá.
– Thực hiện báo cáo theo quy định.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

– Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán và các chuyên ngành khác liên quan đến kinh tế.
– Tối thiểu có 3 năm kinh nghiệm làm Giao dịch viên tại ngân hàng và ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác ở vị trí tương đương.
– Am hiểu dịch vụ khách hàng và các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.
– Giao tiếp tốt ít nhất 1 ngoại ngữ (Chứng chỉ C hoặc Toeic trên 650)
– Sử dung thành thạo các chương trình chuyên dung trong lĩnh vực Ngân hàng và Tin học ứng dụng.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.