Ngân hàng TMCP Sài Gòn tuyển dụng toàn quốc tháng 2/2022

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
SCB Hà Nội
  • Post Date: Tháng Hai 17, 2022
  • Applications 0
  • Views 177
Job Overview
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN TUYỂN DUNG THÁNG 2/2022
Khu vực Thành phố Hà Nội
Các vị trí:
Chuyên viên/ nhân viên khách hàng cá nhân
Chuyên viên/ nhân viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Giao dịch viên
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên/ nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
Giám đốc quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên chính/ chuyên viên thúc đẩy bán và phát triển chính sách
KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ- TÂY NGUYÊN
Các vị trí
Chuyên viên/ nhân viên khách hàng doanh nghiệp
Chuyên viên / nhân viên khách hàng cá nhân
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
KHU VỰC TÂY NAM BỘ
Các vị trí:
Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên/ nhân viên khách hàng cá nhân
KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
Các vị trí:
Chuyên viên/ nhân viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Giao dịch viên
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên khách hàng cá nhân
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
Hỗ trợ tín dụng
Giám đốc khách hàng cá nhân
Giám đốc phòng dịch vụ khách hàng
Chuyên viên phát triển năng lực bán
KHU VỰC MIỀN TRUNG
Các vị trí
Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên/ nhân viên khách hàng cá nhân
KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ
Các vị trí
Chuyên viên tư vấn dịch vụ tài chính cá nhân
Chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp
Chuyên viên/ nhân viên khách hàng cá nhân
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.