Thư ký Hội đồng Kỷ luật

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
VPBank - Hội sở chính
Job Overview
*Mô tả công việc:
–  Có trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng kỷ luật với một loạt các nhiệm vụ và nhiệm vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– Giám sát hiệu quả và hoạt động của Hội đồng Kỷ luật
– Củng cố các báo cáo của Hội đồng Kỷ luật và tài liệu họp, đề xuất lịch họp, chuẩn bị chương trình họp và lời mời họp
– Bắt đầu và theo dõi các nhiệm vụ được giao bởi Hội đồng Kỷ luật; thu thập phản hồi từ các thành viên Hội đồng Kỷ luật về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Hội đồng Kỷ luật hoặc theo phê duyệt của hội đồng.
– Hoạt động như một trung tâm thẩm quyền cho tất cả các vấn đề liên quan đến Hội đồng Kỷ luật, cung cấp tài liệu tham khảo cho các quyết định của Hội đồng Kỷ luật nếu được yêu cầu và đảm bảo trao đổi thông tin kịp thời với các cơ quan ra quyết định khác trong Ngân hàng
– Tối ưu hóa quy trình xử lý vi phạm: Có trách nhiệm hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng Kỷ luật và các thành viên với một loạt các nhiệm vụ và nhiệm vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
– Tổ chức và tối ưu hóa quy trình xử lý vi phạm
– Phát triển luật của Hội đồng Kỷ luật
* Yêu cầu:
– Tốt nghiệp ĐH trở lên, Cử nhân Pháp lý, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh
– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
– Thành thạo Microsoft Excel, Word và PowerPoint
– Kỹ năng nói và viết tiếng Anh lưu loát;
Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.