Trưởng bộ phận quản lý dịch vụ khách hàng & ngân quỹ

Application deadline date has been passed for this Job.
This job has been Expired
HDBank
  • Post Date: Tháng Hai 16, 2022
  • Applications 0
  • Views 149
Job Overview
Mô tả công việc

1. Trực tiếp quản lý DVKH khu vực và quản lý bộ phận ( từ 02 KV trở lên).
2. Triển khai quy trình, quy định, các chương trình thúc đẩy DVKH để nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của phòng DVKH tại các ĐVKD và đảm bảo các chức danh DVKH hoàn thành tốt quy định đánh giá từng thời kỳ. Là người truyền thông các thông điệp của Khối Vận hành liên quan mảng DVKH đến các ĐVKD.
3. Quản lý và giám sát các hoạt động giao dịch vận hành, tư vấn SPDV đến KH của các Phòng DVKH thuộc khu vực quản lý đảm bảo luôn thực hiện đúng các chính sách, quy định và quy trình liên quan DVKH.
4. Quản lý nguồn lực DVKH: tham gia tuyển dụng đầu vào, đánh giá hiệu quả làm việc , điều phối nhân sự để đảm bảo hoạt liên tục và đào tạo phát triển nguồn lực DVKH tại khu vực phụ trách.
5. Phối hợp thực hiện thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác tích cực với các Khối Kinh doanh để xây dựng và thống nhất triển khai các chính sách liên quan đến DVKH phù hợp với mục tiêu kinh doanh của HDBank từng thời kỳ.
Quản lý bộ phận
a. Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch, định hướng mục tiêu và chương trình hành động cụ thể cho từng cá nhân trực thuộc hoàn thành mục tiêu.
b. Đào tạo, huấn luyện kiến thức/kỹ năng đảm bảo yêu cầu công việc.

2. Công tác truyền thông thúc đẩy:
a. Nghiên cứu thị trường, khảo sát và xây dựng các chương trình thi đua DVKH, các chính sách quy định về chất lượng dịch vụ, về DVKH, về đảm bảo an toàn trong giao dịch theo quy định của NHNN, pháp luật.
b. Truyền thông các chương trình thi đua DVKH, các chính sách quy định về DVKH, để đảm bảo hiệu quả làm việc của các chức danh DVKH : email, giao tiếp nội bộ của HDBank… (theo nhóm).
c. Hướng dẫn và hỗ trợ ĐVKD thực hiện theo đúng định hướng Khối Vận hành, đảm bảo ĐVKD tuân thủ đúng quy định/chính sách.
3. Công tác hỗ trợ:
a. Phối hợp cùng Trưởng ĐVKD, cấp kiểm soát DVKH đào tạo CBNV DVKH chưa hoàn thành tốt quy định đánh giá chức danh DVKH .
b. Trao đổi với Trưởng ĐVKD, cấp kiểm soát DVKH về biện pháp hỗ trợ DVKH và đề nghị Trưởng ĐVKD, cấp kiểm soát DVKH hỗ trợ, đôn đốc DVKH thực hiện tốt quy định đánh giá chức danh và thực hiện đúng chủ trương, chính sách của HDBank.
c. Mời họp tập trung theo ĐVKD để tìm hiểu, trao đổi các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hỗ trợ hoặc trao đổi trực tiếp cùng DVKH và Trưởng ĐVKD tại đơn vị.
d. Tham gia họp luân phiên cùng các Cụm Chi nhánh tại các cuộc họp hàng tuần hoặc các phiên họp giao ban định kỳ của ĐVKD. Lưu ý các tình trạng về hiệu quả làm việc chưa đạt (hình ảnh thương hiệu, nghiệp vụ tại quầy, chất lượng dịch vụ, tư vấn/bán chéo SPDV, nhân sự DVKH…). Đảm bảo tiếp xúc 1 cụm Chi nhánh tối thiểu 1 quý/lần.
e. Tiếp nhận, xử lý các đề xuất của ĐVKD về DVKH, theo dõi kết quả xử lý nếu thuộc thẩm quyền của Khối/Phòng khác.
4. Công tác đào tạo:
a. Thúc đẩy ĐVKD bố trí, sắp xếp để 100% đội ngũ DVKH tân tuyển hoàn tất chương trình đào tạo theo thời gian quy định.
b. Tham gia đào tạo nhân viên tân tuyển/nhân viên hiện hữu tại ĐVKD theo định kỳ/phát sinh.
c. Thực hiện bản tin DVKH, các cẩm nang thúc đẩy DVKH theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm).
5. Quản lý nhân sự DVKH :
a. Tham gia tuyển dụng đầu vào nhân sự DVKH.
b. Đánh giá hiệu quả làm việc tại các kỳ đánh giá thử thách, tái bổ nhiệm, bổ nhiệm chức danh DVKH.
c. Tham gia điều phối nhân sự DVKH để đảm bảo hoạt động liên lục và hiệu quả.
6. Báo cáo: thực hiện các báo cáo tình hình DVKH tại khu vực phụ trách định kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
7. Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

1. Kinh nghiệm: tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ngân hàng, tối thiểu 03 năm làm vị trí Trưởng phòng, Giám đốc DVKH hoặc chức danh kinh nghiệm quản lý DVKH khu vực.
1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.
2. Tin học: thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm ứng dụng văn phòng, internet
3. Ngoại ngữ: tối thiểu trình độ B Anh văn hoặc tương đương

2. Kiến thức:
a. Nắm vững chính sách, quy định, quy trình về nghiệp vụ giao dịch, ngân quỹ của NHNN và của HDBank, nắm vững quy định/nguyên tắc giao dịch/tư vấn tại quầy .
b. Am hiểu các nguyên tắc và phương pháp quản trị vận hành nghiệp vụ ngân hàng.
c. Am hiểu các mô hình DVKH hiện đại.

Job Detail
Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.