NGÂN HÀNG Á CHÂU- ACB BANK / TUYỂN DỤNG THÁNG 7 / 2022

1
0

NGÂN HÀNG Á CHÂU – ACB

  • Khu vực Hà Nội

+Âu Cơ – Khách hàng Cá nhân ( Nam, có yêu cầu kinh nghiệp )

+ Trung Văn – TTS Khách hàng Cá nhân + Khách hàng Doanh Nghiệp

+ Cầu Giấy – TTS Khách hàng Cá nhân + GDV + Quan hệ Khách hàng

+ Vạn Phúc – TTS Quan hệ Khách hàng

+ Đông Đô – TTS Quan hệ Khách hàng Cá nhân và Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

+ Thái Thịnh, Đống Đa – TTS Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

+ Hà Đông – TTS và CTV

+ Định Công- TTS Khách hàng Doanh nghiệp

  • Khu vực Hồ Chí Minh

+ Giao dịch viên

+ Nhân viên tư vấn

+ Nhân viên dịch vụ khách hàng

+ Nhân viên hành chính

  • Hải Dương; Phú Thọ; Thái Nguyên; Vĩnh Phúc
——————————————
THÔNG TIN LIÊN HỆ: BANKWORK
Email: hr@bankwork.com.vn
Hotline: 08.88522.885

Leave us a comment