NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB / TUYỂN DỤNG T8-2022

vib2
0
Ngân Hàng Quốc Tế – VIB:
BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8 – 2022
* HÀ NỘI:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
– Khách hàng ưu tiên
* HỒ CHÍ MINH:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
*  THANH HÓA:
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng ưu tiên
* NAM ĐỊNH:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân

Leave us a comment