Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB tuyển dụng vị trí quản lý

99257498_2536783993302794_2009259544441520128_n
0

🤝Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB tuyển dụng vị trí quản lý🤝
🤝Vị trí: Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động
🤝 Khu vực: HCM
🤝Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020

🤝Mô tả công việc:

– Thiết lập và duy trì chính sách, quy trình quản lý rủi ro phù hợp với quy định của Ngân hàng nhà nước
– Quản lý rủi ro hoạt động:
+ Xây dựng và đưa vào áp dụng Cơ chế quản lý rủi ro hoạt động một cách hiệu quả.
+ Đảm bảo việc nhận định, đo lường và kiểm soát các rủi ro hoạt động trọng yếu trong Ngân hàng cũng như do các yếu tố bên ngoài.
+ Hỗ trợ Giám đốc Khối QLRR, Ủy Ban Quản lý rủi ro và các cấp lãnh đạo trong việc ra quyết định liên quan đến rủi ro hoạt động.
+ Hỗ trợ Ủy Ban Quản lý rủi ro và các cấp lãnh đạo trong việc phát triển nhận thức về rủi ro hoạt động và góp phần truyền đạt văn hóa hiểu biết về rủi ro hoạt động cho toàn hệ thống.
– Chịu trách nhiệm chính về kiểm soát rủi ro hoạt động:
+ Xây dựng, duy trì và truyền đạt hiệu quả các định nghĩa, tiêu chuẩn, cách xác nhận, cách đo lường, chính sách, tiêu chuẩn kiểm soát về rủi ro hoạt động với mục đích duy trì các hoạt động vận hành của Ngân hàng phù hợp với khẩu vị rủi ro chung.
+ Yêu cầu tính đầy đủ của các hoạt động kiểm soát rủi ro xuyên suốt các khu vực kiểm soát rủi ro hoạt động/ nghiệp vụ, xác nhận và giải quyết các khoảng trống đáng kể tồn tại giữa chúng.
+ Chủ động phối hợp với bộ phận kiểm soát nội bộ và các bên liên quan để giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro hoạt động trong toàn Ngân hàng.
+ Cùng hợp tác và hỗ trợ Khối vận hành, Phòng chất lượng và các đơn vị kinh doanh để tăng hiệu suất vận hành, kinh doanh, đồng thời tạo dựng kế hoạch dự phòng các trường hợp khẩn cấp để đảm bảo duy trì, tiếp tục kinh doanh và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
+ Duy trì sự hiểu biết tốt về các yêu cầu của các bên liên quan chính bên ngoài của Ngân hàng về mặt quản lý rủi ro hoạt động và đảm bảo các yêu cầu này được thông hiểu kỹ càng trong nội bộ và được thể hiện trong các quy trình nội bộ.
– Quản lý chung:
+ Gắn kết mục tiêu của chức năng rủi ro hoạt động với chiến lược kinh doanh và khẩu vị rủi ro, đồng thời giám sát sự thực thi.
+ Truyền đạt mục tiêu và kế hoạch cho chức năng quản lý rủi ro hoạt động
+ Duy trì và phát triển các kỹ năng và cơ sở vật chất quản lý rủi ro hoạt động để đáp ứng các nhu cầu và kế hoạch kinh doanh thay đổi không ngừng.
+ Liên tục cải tiến tính hoạt động hiệu quả và hữu hiệu của các quá trình quản lý rủi ro hoạt động.
– Con người và tổ chức
+ Tuyển dụng, đào tạo và xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho các nhân sự trong Phòng QLRR hoạt động.
+ Xác định cơ cấu tổ chức gắn kết với các nhu cầu kiểm soát rủi ro hoạt động của Ngân hàng.
+ Duy trì và củng cố tính độc lập của chức năng quản lý rủi ro hoạt động, góp phần vào mục đích chung là duy trì hoạt động bền vững và đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho Ngân hàng.
+ Xây dựng văn hóa và các giá trị phù hợp bên trong chức năng quản lý rủi ro hoạt động và xuyên suốt tổ chức.

🤝Yêu Cầu Công Việc:

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Quản lý hệ thống, Luật và các chuyên ngành khác có liên quan
– Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và ứng dụng hiệu quả các chính sách, quy trình, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rủi ro hoạt động.
– Kiến thức về quản lý rủi ro, chính sách và hoạt động vận hành của Ngân hàng
– Kiến thức chuyên ngành về Luật
– Kỹ năng đánh giá, phân tích
– Kỹ năng giải quyết vấn đề
– Kỹ năng ra quyết định
– Kỹ năng làm việc với áp lực cao
– Kỹ năng tổ chức và điều hành làm việc nhóm
– Kỹ năng lập kế hoạch
– Kỹ năng tư duy chiến lược
– Chính trực, cẩn trọng, sáng tạo

——————————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

BANKWORK

Email: hr@bankwork.com.vn

SĐT: 0888522885

Facebook: https://www.facebook.com/bankwork.com.vn

Website: bankwork.com.vn

Leave us a comment