Ngân hàng TMCP Đại Chúng PVCOMBANK – Tuyển dụng tháng 8/2022

pvcom
0

VỮNG VÀNG SỰ NGHIỆP CÙNG PVCOMBANK – Tuyển dụng tháng 8/2022

  •  KHU VỰC HÀ NỘI
– Giao dịch viên
– Chuyên viên khách hàng cá nhân
– Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
– Chuyên viên tư vấn
  • KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
– Giao dịch viên
– Chuyên viên khách hàng cá nhân
– Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
– Chuyên viên khách hàng ưu tiên
  • KHU VỰC KHÁC :
– Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp
( Đồng Nai; Bà Rịa Vũng Tàu; Bình Dương; Cần Thơ)
– Giao dịch viên
( Bình Định – Quy Nhơn; Bà Rịa Vũng Tàu; Đồng Nai; Cần Thơ; TP Đà Lạt; Bình Dương)
– Khách hàng Ưu tiên
( Đồng Nai)
– Kiểm soát viên
( Bình Dương)

Leave us a comment