Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á SeABank / Tuyển dụng tháng 8-2022

SEA2
0

Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á SeABank:

  • KHU VỰC HÀ NỘI
SeABank Chi nhánh Hà Nội:
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
(ưu tiên nam)
SeABank Chi nhánh Láng Hạ:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
  • KHU VỰC HỒ CHÍ MINH:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
  • KHU VỰC VĨNH PHÚC:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
  • KHU VỰC THÁI NGUYÊN:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
– Khách hàng ưu tiên
  • TOÀN QUỐC:
– Giao Dịch Viên
– Khách hàng cá nhân
– Khách hàng doanh nghiệp
– Khách hàng ưu tiên

Leave us a comment