Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB / Tuyển dụng T8-2022

MSB2
0

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB / Tuyển dụng T8-2022:

  • Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân

Các tỉnh thành: KV Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, KV Mỹ Đình,…

  • Vị trí: Kiểm soát viên

Các tỉnh thành: KV Hà Nội, Hồ Chí Minh

  • Vị trí: Giao dịch viên

Các tỉnh thành: Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc,…

  • Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Các tỉnh thành: KV Hà Nội, KV Hồ Chí Minh, KV Kiên Giang, KV Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc,..

Leave us a comment