Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Techcombank / Tuyển dụng T8/2022

tech
0

TECHCOMBANK tuyển dụng các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm:

THỰC TẬP SINH:

Các tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ (Thốt Nốt), Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc,…

GIAO DỊCH VIÊN:

Các tỉnh thành: KV Hà Nội, KV Hồ Chí Minh, KV Kiên Giang, KV Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc,..

CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN:

Các tỉnh thành: KV Hà Nội, KV Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Đà Nẵng, …

Leave us a comment