Ngân hàng TMCP Quân đội tuyển dụng tháng 3/2022

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TUYỂN DUNG THÁNG 3/2022
0
Khu vực Thành phố Hà Nội
Nhân viên chăm sóc khách hàng cá nhân
Chuyên viên CSKH
Chuyên viên KHDN( Thực tập sinh)
Thực Tập Sinh/ Cộng tác viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân
Chuyên viên UB (Tư vấn khách hàng Mass & Vip)
Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo
– Kỹ sư Devops
Chuyên viên kiểm thử tự động (Automation Tester)
Chuyên viên Cải tiến và Giám sát dịch vụ
Chuyên viên Phát triển Dữ liệu và Big Data
Khu vực Hồ Chí Minh
Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp
Chuyên viên UB (Tư vấn Khách hàng VIP)
Chuyên viên UB (Tư vấn Khách hàng Mass)
CV Thẩm định KHCN
Nhân viên Hành chính Nhân sự
Chuyên gia Tư vấn và Quản lý tài sản (Private Banker) – Khối KHCN
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng
Phó phòng Khách hàng lớn
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Retail Tribe (Digital Banking) – Chuyên viên Kinh doanh Số

Leave us a comment