Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB / Tuyển dụng T8-2022

SHB
0

Ngân hàng TMCP SHB / Tuyển dụng T8-2022

  •  KHU VỰC HÀ NỘI
– Giao dịch viên
– Chuyên viên khách hàng cá nhân
– Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
– Chuyên viên tư vấn
  • KHU VỰC HỒ CHÍ MINH
– Giao dịch viên
– Chuyên viên khách hàng cá nhân
– Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp
– Chuyên viên khách hàng ưu tiên
  • KHU VỰC KHÁC :
KV Kiên Giang, KV Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, An Giang, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi, Nha Trang, Đắk Lắk, Phú Quốc,..
– Chuyên viên Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp
– Giao dịch viên
– Khách hàng Ưu tiên
– Kiểm soát viên
– Chuyên viên tư vấn

Leave us a comment