NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – VP BANK/ TUYỂN DỤNG THÁNG 7 – NĂM 2022

2
0

NGÂN HÀNG VP BANK

– Khu vực Hà Nội

+Giao dịch viên

+Chuyên viên Khách hàng DN vừa và nhỏ

+ Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên

– Khu vực Hồ Chí Minh

+ Giao dịch viên – Tân Bình, Quận 7, Quận 2

+ Chuyên viên Khách hàng DN vừa và nhỏ( Quận 1, Gia định, Quận 11,..)

+ Kiểm soát viên dịch vụ Khách hàng

– Khu vực miền Trung

+ Giao dịch viên

+ Chuyên viên Khách hàng DN vừa và nhỏ

– Khu vực miền Bắc

+ Giao dịch viên – Hải Dương, Thái Bình

+ Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên – Hải Dương, Hải Phòng

+Chuyên viên Khách hàng DN vi mô – Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam

+ Chuyên viên cao cấp Khách hàng DN vừa và nhỏ – Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình

-Khu vực miền Nam

+ Giao dịch viên – Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ninh

+ Chuyên viên Khách hàng DN vừa và nhỏ – Thanh Hóa, Hải Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng

——————————————
THÔNG TIN LIÊN HỆ: BANKWORK
Email: hr@bankwork.com.vn
Hotline: 08.88522.885

Leave us a comment